Co je dobré vědět a nad čím je dobré se zamyslet

Fáze rozchodu

Rozchod nezačíná ani nekončí pouhým oznámením. Má pět fází. Abychom pochopili, co se při rozchodu děje, musíme tyto fáze znát a pochopit. V tomto článku si jednotlivé fáze představíme a ukážeme si jejich hlavní znaky.

Fáze latentní

Latentní fáze se projevuje narůstáním vnitřního pocitu rozcházení, které si naléhavěji uvědomuje jeden z partnerů. Druhý ho často vůbec nereflektuje, vytěsňuje, podceňuje nebo přehlíží např. dopad vlastních cholerických výbuchů na partnera. Někdy si jich je vědom, ale neví, co má dělat. Taková rezignovanost se navenek projevuje rétorikou typu: „To není můj problém, ale partnera. Měl by si to vyřešit sám v sobě.“ Právě toto přesouvání odpovědnosti vede k chronické slepotě a de facto i k neschopnosti vyhledat odbornou pomoc v této fázi. Nicméně i v této době u partnera, který je problémy více ohrožen, vykrystalizuje rozhodnutí o rozchodu. (Přesně podle psychologického pravidla: Problémy, tj. v tomto případě rozchod, vyvolává ten, kdo se cítí být v nevýhodě.) Tato fáze bývá velmi dlouhá. Zahrnuje často několik let, během nichž se oba partneři mohou sobě velmi vzdálit. (1)

Fáze spouštěcí

Spouštěcí fáze začíná oznámením rozchodu. Rozcházení partnerů v této fázi má většinou podobu nemilého překvapení či odporu na jedné straně a nejasného rozhodnutí na straně iniciátora. Často má podobu podmínky či ultimáta: „Jestli se nezměníš, tak rozchod.“ Možnost intervence je i v tomto případě malá, ale z jiného důvodu než v předchozí fázi. Dochází totiž ke zrychlení subjektivního času. Rychle za sebou následuje řada činů a ukvapených rozhodnutí, které mají daleko k dokonalosti, takže psycholog nemívá možnost účinně zasáhnout. (2)

Přestaň si už stěžovat!!!

Fáze asymetrického rozhodnutí

Během spouštěcí fáze převažuje zdegenerovaná komunikace, kdy ani jeden z partnerů nemá skutečný zájem na rozchodu. Tato fáze končí okamžikem, kdy nejasné rozhodnutí navrhovatele vykrystalizuje a on se s ním osobně ztotožní. To je první brána, která vztah uzavírá. Následující fáze asymetrického rozhodnutí je definovaná tím, že jeden partner je poměrně pevně rozhodnut pro rozchod, a druhý je naopak pevně rozhodnut pro jeho zachování. Je dobré si uvědomit, že u obou partnerů (princip paralelismu, viz níže) dochází ke známému jevu vyrovnávání se se závažnou ztrátou. Jeho stadia podle Kübler-Ross (1997) jsou:

  1. akutní šoková reakce s řadou typických obran (např. popření);
  2. nespecifické obranné reakce (např. necílená agrese);
  3. specifické a cílené úsilí o zvládnutí problému (např. vyjednávání, manipulace);
  4. reaktivní deprese vyplívající z uvědomění si marnosti vlastního úsilí;
  5. smíření se s realitou, s návratem na bazální úroveň životní spokojenosti (well-being). (3)

Fyzické odloučení a fantazijní fáze

Tato fáze má čtyři charakteristické rysy:

  1. fyzickou separaci;
  2. dočasné zakonzervování posledního statu quo;
  3. převahu fantazijních interakcí nad reálnými;
  4. převahu přitažlivých sil nad odpudivými

Začátek této fáze je definován větším či menším fyzickým odloučením partnerů, které zakonzervuje v myslích stav, ve kterém se oba nacházeli před fyzickou separací. Zakonzervovaný poslední stav je pouze občasně modifikován příležitostmi či nevyhnutelnými setkáními. Reálné interakce jsou nahrazeny fantazijními, proto tuto fázi nazýváme fantazijní. (4)

Paradoxní fáze

Paradoxní fáze začíná uzavřením druhé brány – okamžikem, kdy se obránce smíří s tím, že bývalému vztahu je definitivní konec. Tato fáze se nazývá paradoxní, protože postupem času si oba bývalí partneři jakoby vymění role. Nyní to bude navrhovatel, kdo začne vyjadřovat přitažlivé síly, i když to nemusí dovést až k obnovení vztahu. Tedy obránce předbíhá navrhovatele v procesu ukončování vztahu. Paradoxní fáze se může objevit i poměrně dlouho po rozchodu. Viděl jsem případy, v nichž přišla po půlroce, ale i po dvou letech. (5)Partneři a rozchody

Publikace „Partneři a rozchody“ rozebírá situace, v nichž se rozchod jeví jako jediné řešení. Pomůže vám odhalit porozumět procesu rozchodu a jeho doprovodnými jevy jako jsou obranné reakce, manipulace, fantazijní postavy či zdegenerovaná komunikace. S pomocí této knihy odhalíte podstatu rozchodu, zjistíte, zda je možné se k partnerovi vrátit a jak se chovat, abyste měli z rozchodu co nejmenší újmu. Kniha je určena všem, kteří se o problematice rozchodů chtějí dozvědět více i odborníkům, kteří se rozchody zabývají.

(1) Klimeš Jeroným: Partneři a rozchody, 1.Vyd., Praha: Portál 2005. 240 s. 80-7367-045-3, s. 15
(2) Klimeš Jeroným: Partneři a rozchody, 1.Vyd., Praha: Portál 2005. 240 s. 80-7367-045-3, s. 24
(3) Klimeš Jeroným: Partneři a rozchody, 1.Vyd., Praha: Portál 2005. 240 s. 80-7367-045-3, s. 27 – 28
(4) Klimeš Jeroným: Partneři a rozchody, 1.Vyd., Praha: Portál 2005. 240 s. 80-7367-045-3, s. 42
(5) Klimeš Jeroným: Partneři a rozchody, 1.Vyd., Praha: Portál 2005. 240 s. 80-7367-045-3, s. 51
(Autor výběru:Maya)
Zobrazeno 15388×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio