Podle Orena Hassona z Univerzity v Tel Avivu má pláč velký vývojový význam. „Pláč je evolučně vysoce vyspělé chování. Slzy nám poskytují vodítka a spolehlivé informace o podřízenosti, potřebě a sociálním připojení mezi dvěma lidmi. Já se ve svém výzkumu snažím odpovědět na to, jaké evoluční důvody mají emocionální slzy.

Podle mé analýzy se zastřeným viděním snižuje obrana a slzy spolehlivě fungují jako signály podřízenosti, pláč o pomoc, a vzájemný pláč ve dvojici představuje propojenost a ve skupině zase soudržnost,“ vysvětluje vývojový význam velkých slz doktor Hasson.

Výzkumem pláče v různých emocionálních stavech a sociálních souvislostech se zabývá léta. Slzy jsou podle něj pak používány k tomu, aby v nepříteli vyvolávaly pocit shovívavosti. Pomáhají také velmi účinně vyvolávat sympatie.

„Je to přísně lidské chování. Emocionální slzy také signalizují usmíření, potřebu se spojit v čase truchlení a dávají hodnotu emocím uvnitř rodiny, mezi přáteli a členy skupiny.

Samozřejmě účinnost tohoto evolučního chování vždy závisí na tom, s kým či před kým zrovna pláčete, a rozhodně asi nebudou mít příliš účinek v práci, kde se emoce většinou skrývají,“ dodal Hasson, jehož studii publikoval časopis Evolutionary Psychology.

(Zdroj : www.novinky.cz)