Co je dobré vědět a nad čím je dobré se zamyslet

Řeč těla (1) - Pravidla interpretace

Řeč těla patří mezi jednu z nejdůležitějších dovedností, které by měl umět muž ovládat. Působit na dívku správně a zároveň i správně číst její signály je velmi důležité. Neverbální komunikace totiž mnohdy říká to, co si nemůžeme dovolit říci ústně.

Právě o tom, jak na ženu správně zapůsobit a jak číst jednotlivé signály, které nám žena dává, je nový seriál, jehož první díl právě čtete. Tento seriál je unikátní v tom, že jeho vydáváním vznikne ucelený návod pod jednotným názvem „Řeč těla“.

Pravidla pro správnou interpretaci

První téma, které budeme rozebírat, jsou pravidla pro správnou interpretaci nonverbálních signálů, které nám naše okolí dává.

 

Pravidlo 1: Hledejte shluky gest

U řeči těla je velmi ošemetné přiřazovat jednomu konkrétnímu gestu od počátku stejný význam. Pokud se žena dotkne vaší ruky, může jít o signál zájmu, stejně tak můžete pro ni být na chvilku opora, může se snažit upoutat vaši pozornost nebo se vás třeba dotkla náhodně. Takové gesto zkrátka samo o sobě nemůžete vysvětlit správně. Proto je vždy lepší hledat shluky gest, které vám přesnou interpretaci přiblíží.

 

Pravidlo 2: Řeč těla má přednost před verbální komunikací

Velmi jednoduše se můžete dostat do situace, kdy zjistíte, že daný člověk něco hovoří, ale jeho gesta ukazují pravý opak jeho projevu. V takovém případě vám daný člověk pravděpodobně lže. Neverbální komunikace má vždy vyšší váhu než komunikace verbální. Slova, která vypouštíme z úst, ovládáme nesrovnatelně lépe, než pohyby, které děláme tělem. Tím pádem se nám naskýtá výborná příležitost k tomu, abychom zjistili, co se ve druhém ve skutečnosti odehrává.

Představte si, že jste (muž) se ženou na schůzce. Vše probíhá vcelku normálně, avšak když se zeptáte na ženy na její práci, tak si založí ruce na prsou a začne těkat pohledem. Při tom vám povídá o své práci a říká, že je všechno v pořádku. Nyní již budete vědět, že žena vám neříká pravdu. Zároveň také budete vědět, že konverzace o práci je ženě nepříjemná, a nebudete toto téma dále rozebírat. Kdybyste v takové chvíli pravidlo 2 nerespektoval, a se ženou dále rozebíral její zaměstnání, postupem času by o vás ztrácela zájem. Přestalo by jí s vámi být pohodlně.

 

Pravidlo 3: Nezapomínejte na souvislosti

Umět interpretovat řeč těla je sice parádní, ale pokud nevidíte kolem sebe, může vám to být na nic. Vnímání souvislostí je velmi důležité, protože ne vždy platí, že řeč těla je odrazem reakce na vaši přítomnost.

Co když oslovíte ženu sedící v tramvaji a najednou se ukáže revizor či policista? Je dost možné, že žena změní své posazení, neboť v ní může přítomnost autority vyvolat podvědomé obavy. Zvláště, pokud se jí už někdy stalo, že jí chytili bez lístku. V tomto případě žena zaujme obranný postoj a zároveň vás bude přestávat vnímat. Podobné souvislosti často hovoří ve váš neprospěch. Tím, že správně celou situaci odhadnete, budete vědět, jak správně zareagovat, a zvýšíte si tak šanci na úspěšné zakončení.

K souvislostem patří i okolní vlivy. Když bude ženě zima, překříží ruce i nohy, což opět může vypadat jako obranný postoj. Podobně tomu bude i v případě, že žena potřebuje na toaletu. Správným analyzováním situace si zajistíte dobrý start. Co myslíte? Přijme žena pozvání na teplou kávu spíše, když je jí venku dobře, nebo když je jí zima?

 

(Zdroj: PEASOVI Allan a Barbara: Řeč těla. 1. Vyd. Praha: Portál 2008. 360 s. ISBN 978-80-7367-449-6) (Výběr:RaShCZ)

 

 

Řeč těla

K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy (teritoria a zóny, gesta rukou, polohy nohou, oční signály, společenská gesta atd.).

Knihu zároveň rozšířili o nová témata (úsměv a smích, kulturní odlišnosti, prosémické vzdálenosti, hlídání teritoria, interview a politické mocenské hry apod.). Kniha je přehledně strukturovaná, napsaná zábavnou formou. Nezbytným doprovodem knihy jsou ilustrativní fotografie a kresby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENTÁŘE"(výběr z vašich příspěvku):


Pavi 27. 10. 2009 10:33
Chtěl jsem tímto článkem (a daším pokračováním) pomoci těm, kteří ...(zvláště u mužů...), ...nerozumí některým ženským signálům..., tedy pokud se je muž naučí správně rozeznat a pozná co daný signál od ženy znamená..., dokáže pochopit to co se snaží žena říct...ovšem svými gesty .., tedy tělem ..., svoji neverbálni komunikaci, myslím, že je to bezesporu rovněž důležité ovládat, protože pak, muž se dokáže možná více vcítit do jejich vnitřních myšlenek a projevu... tedy se ji snaží plně pochopit, ikdyž to není vždy možné .... , alspoň se snaži a pochopí to ... co se mu žena snaží říct.... .
Více je pak popsáno již v dané publikaci..., další dily jsou rovněš s této zajimavé knížky.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papo (odesláno: 27.10.2009 14:47:37)
Řeč těla je krásná "věda", bohužel, jak jsi psal, je mnoho faktorů, které ji ovlivňují, takže ve finále buď máme pro danou disciplínu cit, pak je toto docela zábavné čtení, kdy se člověk pobaví tím, jak knížka má pravdu, ale i tak bude spoléhat na šestý smysl, nebo se člověk bude zoufale snažit uhodnout o co jde a plácat se dál v neporozumění..
PS: Mě neprozradí tělo, to jsem zvládnul, ale oči, které "vycvičit" nejdou :)


 

 

 

(...budete-li chtít přispět vašim komentářem.. pošlete jej na "pavi" vzkazy a já jej posoudím a ty nejlepší zveřejním.... díky )

Zobrazeno 5115×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio