V Anglii žije asi 200 tisíc mužů v domácnosti a většina z nich si stěžuje na to, že jejich ženy na ně mají obrovské nároky. Podle nich jsou k nim ženy mnohdy kritičtější, než dříve byli oni k nim.

Nebezpečné sms

Jak uvedl deník Daily Telegraph, lidé spolu navíc přestávají komunikovat. Ženy sice úkolují muže po smskách, ale to s komunikací jako takovou nemá nic společného.

Velmi často to vede jen k tomu, že místo toho, aby si pár sděloval zážitky či prožitky, tak si jen vzájemně odškrtávají úkoly ve svém úkolníčku. A běda, když někdo z nich něco nesplní.

Podle odborníků je to dáno především tím, že se ženy zatím se svou novou rolí nedokázaly patřičně sžít. Na jednu stranu jsou zaměstnané, na druhou stranu nechtějí ani ztratit kontrolu nad domácností a výchovou svých dětí.

To vede k jedinému. Jsou nejen přetížené, ale také velmi podrážděné a vše si vylévají právě na svých partnerech. Umět si přiznat, že i bez nich domácnost může fungovat je asi nejtěžší.

Muži mají svůj styl výchovy a péče

Samozřejmě muži jsou jiní, mají nejen jiný styl výchovy, ale i způsob úklidu či organizaci činností, to ale neznamená, že péči o domácnost a děti nezvládají.

Pokud si toto všechno žena uvědomí a začne si svého muže více vážit a nejen kontrolovat a hodnotit, co všechno by ona udělala lépe, pak teprve začne jejich vztah fungovat.

Jak se shoduje většina odborníků, někdy je pro ženu lepší se zhluboka nadechnout a počítat do deseti, než okamžitě reagovat na něco, s čím na první pohled nesouhlasí. Přestože mužský pohled na věc může být zcela odlišný, neznamená to, že je zcela špatný.

A někdy je lepší jiné řešení než žádné. A v péči o děti a domácnost to platí dvojnásob.