Dle křesťanské pověsti římský kněz Valentýn v době vlády Claudia II. oddával všechny zamilované, jimž sňatky císař zakázal.

V té době byli všichni muži vázáni povinností vstoupit do armády, což se mnohým nelíbilo, neboť na ně doma čekaly ženy a děti. Císař zakázal sňatky právě proto, že se domníval, že ženatí muži nejsou dobrými válečníky. Kněz Valentýn, který jeho nařízení porušil, byl uvězněn a odsouzen k trestu smrti.

Údajně se Valentýn ve věznici zamiloval do žalářníkovy dcery a v den popravy 14. února 296 jí ještě napsal zamilovaný dopis. Proto se na počest svatého Valentýna posílají "valentýnky", zamilovaná přáníčka.

Zamilovaná psaníčka mohou mít mnoho podob, jejich obsah se většinou moc neliší. Zamilovaní si v nich vroucně vyznávají lásku a mnohokrát ani netuší, že je posílají v den jmenin římského kněze, který ve jménu lásky položil život.