Co je dobré vědět a nad čím je dobré se zamyslet

Proč hledáme partnera

Všude se omílá, jak si muži a ženy nerozumí. Muž se snaží vést svůj život rozumem, žena neustále dává najevo, jak se cítí. Proč se tlačíme do vztahu, když víme, že si s ženou nikdy nemůžeme zcela rozumět? Sex lze přece mít i bez vztahu.

„Jestliže si muži a ženy skutečně tak nerozumějí a v podstatě žijí na různých planetách, proč se dobrovolně pouštějí do tak frustrujícího a namáhavého dobrodružství, jakým je vzájemný vztah? Kdyby byly ženy jen mezi sebou, mohli by se vzájemně unášet harmonií, mohly by si vyměňovat své emoce a projevovat si účast a soucit. Ale ne, člověk si nedá pokoj, dokud si nepořídí těžký osud v podobě partnerského vztahu.

Domníváme se, že milostný vztah nevzniká primárně kvůli sexuální přitažlivosti nebo vzájemnému uspokojení osobních potřeb, ale jako proces, kde se potkají dva nehotoví lidé, kteří si sami nevystačí, kteří se provázejí, podporují a podněcují při hledání své životní cesty. Když se zamilujeme, máme pocit, že jsme pro sebe určeni, že se vzájemně potřebujeme a že si můžeme pomoci. Muž a žena se cítí užiteční tam, kde mohou partnerovi nabídnout to, o co opravdu stojí. Čím zřetelněji se od sebe liší, tím spíše se budou o sebe zajímat. Právě odlišnost partnera si zamilují, protože ji budou obdivovat, bude je těšit a budou ji uznávat. Totéž se může zcela přirozeně projevit i ve styku se stejným pohlavím, ale čím polárněji jsou dva partneři disponováni, tím snadněji se z jejich protikladnosti vynoří erotická přitažlivost. Muži jsou v milostném vztahu často mužnější a ženy ženštější než mimo tento vztah. Muži a ženy ze sebe vzájemně dělají specialisty, kteří si vyvinou pro určité životní oblasti speciální kompetence a ve společném životě převezmou rozdílné funkce. Specializace přináší větší diferenciaci, ale přináší také jednostrannost a vzájemnou závislost.

Našla jsem si toho pravého. :)Mnohé dnešní páry, zejména ty bezdětné, se specializaci ze všech sil brání. Naše výzkumy však poukazují na to, že vyrovnání rolí a úkolů se týká daleko více nakupování, vaření a domácnosti, než chování ve vztahu. Partnerům poskytuje uspokojení, když mohou druhého podporovat ve vývoji, kterému se sami dosud úzkostně bránili, nebo se ničeho takového vůbec neodvážili. Archaickým a málo vědomým způsobem může každý milující člověk docílit toho, aby se jeho žena chovala a jednala ženštěji a muž naopak mužněji.

Gray popisuje vzájemnou výzvu muže a ženy k rozvoji způsobem, s nímž by mnohé dnešní ženy nesouhlasily. Muži podle něj potřebují ženy, aby osvědčili sou sílu a šikovnost a dokázali si své schopnosti. Jsou ochotni vydat ze sebe to nejlepší a nechají se vykořisťovat, pokud tím mohou získat ženin obdiv a uznání. Jsou stateční, vytrvalí, chovají se rytířsky a jsou ochotni odsunout své vlastní potřeby. Dospělý muž potřebuje lásku jako hnací sílu svého života. Trápí se, když cítí, že ho nikdo nepotřebuje. Všechno, co dokáže, nemá cenu bez člověka, kterému by tím mohl sloužit.

Podle Graye by se ženy chtěly spolehnout na to, že je tu někdo, kdo za nimi stojí, kdo je naplňuje energií, kdo je podporuje, když jsou vyčerpané a rozzlobené, a kdo dokáže unést jejich neovládané emociální výbuchy. Na druhé straně chtějí ženy z muže něco udělat. Vidí v něm chlapce, kterého je třeba stále vychovávat, kontrolovat, usměrňovat jeho energii. Muž je nespoutaný, nezná míru, je třeba ho přibrzdit. Ženy se často snaží, aby na muže získaly sice nepřímý, ale rozhodující vliv, a nabídly mu tak pevné zázemí. Pro heterosexuálně orientované muže a ženy je přátelství s osobami téhož pohlaví důvěrnější, samozřejmější a plné pochopení, ale schází mu vzrušení, podnětnost a pocit napínavého dobrodružství, jaké je v heterosexuálním vztahu, který jim může poskytnout pocit uznání a potvrzení opačným pohlavím.“ (1)

Psychologie lásky

Proč vlastně prožíváme lásku a hledáme partnera? Kniha Psychologie lásky hledá odpověď na tuto i na řadu dalších otázek. Dozvíte se, jak vztah ovlivňuje náš osobní rozvoj, co pro nás vztahy a láska vůbec znamenají, jak mohou naše zážitky z minulosti ovlivnit kvalitu současného vztahu, jaké druhy sexuality ve vztahu jsou a mnoho dalšího. Knihu doporučujeme všem, kteří se chtějí psychologií partnerského soužití zabývat.

Psychologie lásky

Zdroj:(1) WILLI Jurg: Psychologie lásky. 1.Vyd.,Praha: Portál 2006. 256 s. ISBN 80-7178-982-8. s. 62 - 64

Výběr:Maya (muž) ,Publikováno:www.svadeni.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVI:
V parnerském vztahu je těžké společné soužití muže i ženy..., snad to chce lépe porozumět oběma skupinám.., hledat svůj protějšek, který nás bude doplňovat, rozumět nám a podporovat nás v tvůrčí činnosti.., člověk, který se stané něčím denně nepostradalelným a někým na kterým nám hluboce záleží a za kterého bychom i život položili....Co pro nás Láska znamená??? Tak o tom je Psychologie Lásky...přečtšte si ji...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobrazeno 2036×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio