Co je dobré vědět a nad čím je dobré se zamyslet

Archiv Prosinec 2009

Organizační tým "PAVIHO" zve všechny „nejen“ Australany na: PO - AUSTRALSKÉ SETKÁNI 3. – WYD-SYDNY 2008 - Místo setkáni: -------------------- Životice u Nového Jičína Bydlení : -----------------------------na FAŘE v Životicích KDY :-----------------…


( autor: Enzo Bianchi) Rozsah křesťanské modlitby je určen dvěma póly: pláčem a chválou. Říci něco o chvále je velmi obtížné. Křesťanská tradice nám ji podává jako velmi vznešenou, těžce dosažitelnou formu modlitby projevující se svou čistotou,…


(P. Ing. Aleš Opatrný)Nadšený a tak trochu naivní člověk by mohl říci, jaképak konflikty, vždyť - za prvé, když dva lidé vstupují do manželství, tak se přece mají rádi a za druhé, jsou křesťané a tak musí být na sebe hodní, vycházet si vždy navzájem…


Staromládenecký či staropanenský život má neblahé účinky na zdraví žen i mužů. Jenže podle nejnovějších výzkumů je vstup do zákonem posvěceného vztahu výhodný spíše pro muže. Zatímco ženám se počet povinností a pracovního vytížení o polovinu zvýší,…


Odborníci vyvrátili mnohaleté předsudky o tom, že se ženy v manželství mnohem více přizpůsobují než muži. Podle internetového poradenského serveru Simplify Your Life je opak pravdou, muži se v mnohaletém svazku častěji vzdávají svých návyků a…


Začneme vztahem k rodičům (P. Ing. Aleš Opatrný) Jestliže chce někdo vstoupit do manželství a přitom si začne říkat: "No, ale co maminka, a na kulečník taky nebudu moct chodit a co tomu řekne strejček a tetičky, když vždycky chtěli, abych si vzal ..…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio